1. Ey peygamber, ALLAH’ı gözet, inkârcılara ve ikiyüzlülere uyma. ALLAH Bilendir, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Efendinden sana vahyedilene uy. ALLAH yaptığınız her şeyden haber almaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ALLAH’a güven. Koruyucu olarak ALLAH yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ALLAH hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Annenize benzeterek kendinize haram kıldığınız eşlerinizi annelerinize çevirmemiş, evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız yapmamıştır. Tüm bunlar, ağzınızdan çıkan sözlerinizden ibarettir. ALLAH doğruyu söylüyor ve O doğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Onları, öz babalarıyla bağlarını kesmeyecek biçimde çağırın. Bu davranış, ALLAH katında daha doğrudur. Babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar sizin din kardeşlerinizdir ve ailenizin bireyleridir. Kasıtlı olarak yaptıklarınız bir yana, yanılarak yaptığınız şeylerde size bir sorumluluk yoktur. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Peygamber, gerçeği onaylayanlara, kendilerinden daha yakındır ve hanımları ise anneleridir. ALLAH’ın kitabına göre, gerçeği onaylayanlar, göçedenlerden kendilerine akraba olanlara daha öncelikli davranmalıdır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. Bunlar, bu kitapta yasallaşmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nebilerden (peygamberlerden) misak (söz) almıştık. Senden, Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan… Onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Böylece doğrulardan doğruluklarını soracağız. İnkarcılar içinse acı bir azap hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey gerçeği onaylayanlar, size ordular saldırdığı zaman, üzerlerine bir rüzgar ve görmediğiniz orduları gönderen ALLAH’ın size yaptığı iyiliği hatırlayın. ALLAH yaptığınız her şeyi Görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Üstünüzden ve altınızdan size saldırmışlardı. Gözler dönmüştü, yürekler ağızlara gelmişti ve siz ALLAH hakkında çeşitli kuşkular besliyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gerçeği onaylayanlar orada denenmiş ve şiddetle sarsılmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İkiyüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler, "ALLAH’ın ve elçisinin bize verdiği söz boş bir hayalden başka bir şey değilmiş!" diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onlardan bir grup ise, "Yesrib halkı, artık tutunamazsınız; geri dönün" diyordu. Onlardan diğer grup ise, evleri korunduğu halde, "Evlerimiz korumasız kaldı" diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Tüm amaçları kaçmak idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Orası işgal edilse ve düşmana katılmaları istenseydi pek tereddüt etmeden onlara katılırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Daha önce de, arkalarını dönüp kaçmayacaklarına dair ALLAH’a söz vermişlerdi. ALLAH’a verilmiş her söz sorulacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. De ki: "Ölümden veya savaştan kaçmak size yarar sağlamayacak. Kaçsanız da pek fazla yaşamayacaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. De ki: "ALLAH sizin için bir kötülük dilese veya bir rahmet dilese O’na karşı sizi kim koruyacak? Onlar ALLAH’tan başka bir sahip ve yardımcı bulamayacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ALLAH, içinizden alıkoyanları ve kardeşlerine, "Bize gelin" diyenleri bilmektedir. Onlar ender olarak savunmaya katılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sizinle ilişkilerinde pek cimridirler. Tehlike geldiğinde, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri korkudan dönmüş bir halde sana baktıklarını görürsün. Tehlike geçince de, mala düşkünlük göstererek sizi sivri dillerle incitirler. Bu tip kimseler onaylamış değillerdir. Bu yüzden ALLAH onların işlerini boşa çıkarır. Bu, ALLAH için kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Partilerin gitmediğini sanıyorlar. Partiler tekrar gelse kendilerinin çöldeki bedevi Araplar arasında olmayı ve sizin haberlerinizi uzaktan sormayı dilerlerdi. Aranızda olsalardı dahi pek az savaşırlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ALLAH’ı ve ahiret gününü arzulayan ve ALLAH’ı sıkça ananlarınız için ALLAH’ın elçisinde güzel bir örnek vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Gerçeği onaylayanlar, partileri (saldırıya hazır) görünce, "İşte bu, ALLAH’ın ve elçisinin bize söz verdiğidir. ALLAH ve elçisi doğru söylemiştir" dediler. Bu (tehlikeli durum), onların ancak onaylarını ve teslimiyetlerini güçlendirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Gerçeği onaylayanlardan öyle kimseler var ki ALLAH’a vermiş oldukları sözü gerçekleştirmişlerdir. Onlardan kimi adağını yerine getirdi (şehid oldu), kimi de hazır bekliyor. Hiçbir vakit kararsızlığa düşmediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ALLAH böylece doğruları doğrulukları ile ödüllendirir. İkiyüzlüleri de dilerse cezalandırır veya tövbelerini kabul eder. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ALLAH inkârcıları öfkeleriyle birlikte elleri boş olarak geri çevirdi. ALLAH böylece gerçeği onaylayanları savaştan esirgedi. ALLAH Güçlüdür, Üstündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve kitap halkından onlara destek olanları kalelerinden indirdi ve yüreklerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da tutsak alıyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Sizi onların toprağına, evlerine, paralarına ve henüz ayağınızı dahi basmamış olduğunuz topraklara mirasçı kıldı. ALLAH her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Peygamber, hanımlarına De ki: "Siz dünya hayatının süsünü istiyorsanız, gelin size bağışta bulunayım ve sizi güzellikle bırakayım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Yok, siz ALLAH’ı, elçisini ve ahiret yurdunu istiyorsanız, ALLAH sizden güzel davrananlara büyük bir ödül hazırlamıştır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ey peygamberin hanımları, sizden kim büyük ve açık bir günah işlerse onun cezası ikiye katlanır. ALLAH için elbette bu kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sizden kim ALLAH’ın elçisine uyar ve erdemli davranırsa, onun da ödülünü iki kat veririz ve onun için bol bir rızık hazırlamışızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Ey peygamberin hanımları, siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Erdemliyseniz, işveli konuşmayın ki kalbinde hastalık bulunan birileri size yönelmesin. Güzel ve normal biçimde konuşun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Evlerinizde onurlu davranın ve eski cahiliyye dönemindeki gibi aşırı süslenmeyle gösteriş yapmayınız. Namazı gözetin, zekatı verin ve ALLAH ve elçisine uyun. Ey Ev’in çevresinde oturanlar, ALLAH sizden günahları gidermek ve sizi tamamıyla arındırmak istiyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Evlerinizde okunan ALLAH’ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. ALLAH Latiftir, Haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, gerçeği onaylayan erkekler ve gerçeği onaylayan kadınlar, söz dinleyen erkekler ve söz dinleyen kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygılı erkekler ve saygılı kadınlar, yardımsever erkekler ve yardımsever kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, iffetli erkekler ve iffetli kadınlar, ALLAH’ı çok anan erkekler ve çok anan kadınlar; işte ALLAH onların hepsine bağışlanma ve büyük bir ödül hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. ALLAH ve elçisi bir işte hüküm verdiği zaman, hiçbir gerçeği onaylayan erkek ve kadın o işte seçim hakkına sahip değildir. Kim ALLAH’a ve elçisine isyan ederse açık bir biçimde sapmış olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. ALLAH tarafından kendisine iyilik yapılan ve senin de iyilikte bulunduğun kişiye, "Karını tut ve ALLAH’ı gözet" diyordun. Böylece ALLAH’ın açığa vuracağı bir şeyi gizliyordun. ALLAH’tan çekinmen gerekirken halktan çekiniyordun. Zeyd eşiyle ilişiğini kestiğinde biz seni onunla evlendirmiştik ki gerçeği onaylayanlar, evlatlıkları eşleriyle ilişiklerini kestiklerinde onlarla evlenmekte güçlükle karşılaşmasın. ALLAH’ın buyruğu yerine getirilmelidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. ALLAH’ın kendisine yasallaştırdığı bir konuda peygambere herhangi bir engel yoktur. Bu, öteden beri, gelmiş geçmişlere uygulanan ALLAH’ın sünneti (yasası) dır. ALLAH’ın emri, belirlenmiş ve kesinleşmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. ALLAH’ın elçiliğini duyuranlar sadece O’nu sayarlar ve ALLAH’tan başka hiç kimseden çekinmezler. Hesap sorucu olarak ALLAH yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhammed, adamlarınızdan herhangi birisinin babası olmadı. Ancak o ALLAH’ın elçisi (rasulü) ve son peygamber (nebi) oldu. ALLAH her şeyi iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Ey gerçeği onaylayanlar ALLAH’ı çok sık olarak anın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O’nu sabah akşam yüceltin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O ki sizi karanlıklardan ışığa çıkarmak için melekleri ile birlikte sizi destekler. O, gerçeği onaylayanlara karşı Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O’nunla karşılaştıkları gün dirlik dilekleri, Selam (Barış/Güvenlik)’dır. Onlara cömert bir ödül hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ey peygamber, biz seni bir tanık olarak gönderdik, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. ALLAH’a, O’nun izniyle çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir ışık olarak… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Gerçeği onaylayanlara, ALLAH’tan büyük bir lütfa ulaşacaklarını müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. İnkarcılara ve ikiyüzlülere uyma, eziyetlerine aldırma ve ALLAH’a güven; koruyucu olarak ALLAH yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ey gerçeği onaylayanlar, gerçeği onaylayan kadınları nikahladıktan sonra, onlarla cinsel ilişkiye girmeden boşarsanız, (bir başkasıyla evlenmelerinden önce) onların size bir bekleme süresi borcu yoktur. Onlara bir geçimlik verin ve onları güzellikle terkedin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ey peygamber, mehirlerini vermiş bulunduğun eşlerini ve ALLAH’ın sana bağışladığı sözleşmenle üzerlerinde hak sahibi olduğun, seninle birlikte göç eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kılmışızdır. Ayrıca, peygamber dilerse, kendisini gerçeği onaylayanlara değil sadece peygambere mehirsiz olarak hibe eden birisiyle nikahlanabilir. Biz, eşleri ve sözleşmelileri hakkında üzerlerine yüklediğimiz sorumlulukları bildirmiştik ki güç bir duruma düşmeyesin. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Onlardan dilediğini erteler, dilediğini de yanına alabilirsin. Sırasını geri bırakmış olduğun birisini tekrar istemende bir sakınca yoktur. Böylece onlar hoşnut olurlar, üzülmezler ve senin her birisine verdiğine razı olurlar. Kalbinizde olanı ALLAH iyi bilir. ALLAH Bilendir, Şefkatlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bunların ötesinde kadınlar sana helal değildir ve eşlerinden herhangi birisini de onlarla değişemezsin. Güzellikleri senin ilgini çekse bile. Ancak sözleşmenle üzerlerinde hak sahibi olduklarınla yetin. ALLAH her şeyi gözetleyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Ey gerçeği onaylayanlar, peygamberin evine, yemeye çağrılmadan girmeyin. Öyle bir çağrıyı da beklemeyin. Çağrıldığınız vakit girebilirsiniz. Yemeği yedikten sonra ayrılıp dağılın. Hadislere (sözlere) dalmayın. Bu durum peygamberi üzüyor; ancak size bildirmekten utanıyordu. ALLAH gerçeği bildirmekten çekinmez. Onun hanımlarından bir şey istediğinizde onu bir perde ardından isteyiniz. Bu sizin kalbiniz ve onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. ALLAH’ın elçisini üzmemelisiniz ve ondan sonra onun eşleriyle asla evlenmemelisiniz, zira bu, ALLAH katında pek büyük bir günahtır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de ALLAH her şeyi iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, diğer kadınlar ve (kadın) hizmetçileri karşısında (serbest bir biçimde giyinmelerinde) kadınlar için bir sakınca yoktur. ALLAH’ı saysınlar. ALLAH her şeye Tanıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. ALLAH ve melekleri peygamberi desteklemektedir. Ey gerçeği onaylayanlar siz de onu destekleyin, gereken saygı ve itaati gösterin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. ALLAH’a ve elçisine hakaret edenlere, ALLAH dünya ve ahirette lanet eder ve onlar için aşağılayıcı bir ceza hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Gerçeği onaylayan erkeklere ve kadınlara, haksız yere hakaret edenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve gerçeği onaylayanların kadınlarına örtülerini üzerlerine salmalarını söyle. Bu, onların (erdemli kadınlar olarak) ayırdedilip hakarete uğramamaları için daha elverişlidir. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. İkiyüzlüler, kalplerinde hastalık bulunanlar ve kentteki saldırganlar (size karşı olan saldırılarına) son vermezlerse seni onlara musallat ederiz; sonra orada, senin çevrende kısa bir süre kalabilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Lanetlenirler; nerede rastlansalar, (saldırıdan vazgeçmezlerse) yakalanıp öldürülebilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Öncekilere uygulanmış ALLAH’ın sünneti (yasasıdır). ALLAH’ın sünnetinde herhangi bir değişme bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Halk senden o anı soruyor. De ki: "Onun bilgisi ALLAH’ın katındadır; ne bilirsin, belki de o an yakındır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. ALLAH inkârcıları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Orada ebedi kalıcıdırlar. Ne bir veli (sahip) ne de bir yardımcı bulamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Yüzleri ateşte çevrildiği gün, "Keşke ALLAH’a itaat etseydik, keşke elçisine itaat etseydik" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Derler ki, "Efendimiz, sadatlarımıza/şeyhlerimize ve büyüklerimize uyduk; onlar da bizi yoldan saptırdılar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Efendimiz, onlara iki kat ceza ver, onları büyük bir lanetle lanetle." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Ey gerçeği onaylayanlar, Musa’yı incitenler gibi olmayın. ALLAH onu onların suçlamalarından akladı. ALLAH’ın katında itibarı olan biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey gerçeği onaylayanlar, ALLAH’ı sayın ve doğru söz söyleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ki işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim ALLAH’a ve elçisine uyarsa büyük bir zafer kazanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Biz sorumluluğu (sınanmayı) göklere, yere, dağlara sunmuştuk da onlar onu yüklenmekten çekinmişler ve kabul etmemişlerdi. Ancak onu insan yüklendi; o zalim ve cahil olmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. Böylece, ALLAH ikiyüzlü erkekleri ve kadınları, ortak koşan erkekleri ve kadınları cezalandırır ve ALLAH gerçeği onaylayan erkeklerin ve kadınların tövbelerini kabul eder. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster